สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ตามมาตรฐานสมรรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy IC3)

           

-ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ที่ผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ตามมาตรฐานสมรรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy IC3) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน (TPQI) จำนวน 15คน

 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 03 กุมภาพันธ์ 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์