สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายการประกวดภาพยนต์ อวด ดี อาชีวะ เข้ารอบ 20 ทีมสุด้ทาย

           

นักศึกษาแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 การประกวดผลิตสื่อภาพยนตร์  อวดความดี อวดฝีมือ อวดนวัตกรรม
ชิงความเป็นเลิศในการสื่อสาร สร้างภาพลักษณ์ให้อาชีวะไทย ชิงเงินรางวัล 380,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 03 กุมภาพันธ์ 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์