สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

หอการค้าเยอรมัน-ไทย และเมอร์เซเดสเบนซ์ มาให้ความรู้และคัดเลือก นศ.เข้าร่วมโครงการทวิภาคีเบนซ์

           

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2563 หอการค้าเยอรมัน-ไทย และเมอร์เซเดสเบนซ์ มาให้ความรู้และคัดเลือก นศ.เข้าร่วมโครงการทวิภาคีเบนซ์ 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 22 มกราคม 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์