สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรมโครงการอบรมผู้ดูแลระบบภายในหน่วยงาน

           

โครงการอบรมผู้ดูแลระบบภายในหน่วยงาน 

จัดขึ้นในวันจันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ตึกใหม่(เทคนิคอุตสาหกรรม)

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 19 กันยายน 2558 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ