สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

สัมมนาการตลาด ในหัวข้อ "วัยรุ่นอายุน้อย สร้างร้อยให้เป็นล้าน"

           

นักศึกษา ชั้น ปวส. 2/1 แผนกวิชาการตลาด และสมาชิกชมรมวิชาชีพการตลาด ระดับชั้น ปวช. และปวส. จัดสัมมนาการตลาดในหัวข้อ "วัยรุ่นอายุน้อย สร้างร้อยให้เป็นล้าน" โดยวิทยากร คุณธัชเศรษฐ์  กมลสิทธิ์วรกุล อายุ 35 ปี ประสบการณ์การทำงาน ได้แก่ ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์, Truemove, Bangkok Bank, Nuskin และ AIA ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี (ครูเพลินพิศ  แจ้งสว่าง ครูประจำรายวิชา)

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 16 ธันวาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด