สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการจิตอาสาพัฒนาสิง่แวดล้อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

           

                     เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะครูและนักศึกษาแผนกวิชา    การจัดการโลจิสติกส์ ได้ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนและสถานศึกษา ภายในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยร่วมกันเก็บขยะตามอาคารสถานที่ และทำความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ำ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ (5 ธ.ค.62)

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 05 ธันวาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์