สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน บริษัท ฟู๊ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขา porto chino พระราม 2

           

                เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562  คณะครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการณ บริษัท ฟู๊ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด สาขา porto chino พระราม2

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 01 ธันวาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์