สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นิเทศนักศึกษางาน บริษัท เบทาโกร มหาชน (จำกัด)

           

       เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 คณะครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ตลอดหลักสูตร จนสำเร็จการศึกษา ของ   บริษัท เบทาโกร มหาชน (จำกัด) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 กุมภาพันธ์ 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์