สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน บริษัท นารายณ์บางกอกรับเบอร์ จำกัด , หจก.กิจนิยม จำกัด , บริษัท วิงไวน์ จำกัด และ บริษัท Best Express จำกัด

           

         เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 คณะครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ดังนี้

          1) บริษัท นารายณ์บางกอกรับเบอร์ จำกัด

        2) หจก.กิจนิยม จำกัด

        3) บริษัทวิงไวน์ จำกัด

        4) บริษัท Best Express

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 01 ธันวาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์