สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการประชุมนักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครองกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562

           

กิจกรรมโครงการประชุมนักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครองกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงอาหารชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 24 ตุลาคม 2562 แหล่งที่มา : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา