สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ตกแต่งสถานที่งานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10

           

แผนกวิชาคหกรรมศาตร์ ได้รับมอบหมายให้จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่และจัดเตรียมกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เพื่อใช้ในพิธี โดยการบูรณาการวิชาการจัดดอกไม้ของ นร.ระดับชั้นปวช.2 และวิชาดอกไม้สดของ นร.ระดับชั้นปวช.3

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 16 ตุลาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์