สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

MOU ทวีภาคีเบนซ์

           

Graduation Day and MOU Signing Ceremony วันที่ 9 ตุลาคม 2562

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 12 ตุลาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์