สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างยนต์จัดสอนหลักสูตรอบรมเสริมระยะสั้น

           

อบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และราษฎรที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการขับเคลื่อน

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ [กอ.นตผ.] ครั้งที่ ๑

ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์