สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างยนต์จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถหน่วยงานราชการ

           

โครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ของจังหวัดลพบุรี จำนวน 4 รุ่น ในวันที่ 18-19 และ23-24กันยายน 2562

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์