สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการ

           

คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เข้าร่วมพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการ วันที่ ๒๑ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ เดอะ แรบบิทโฮม จังหวัดนครนายก
ครูอภัย,ครูจิโรษม์,ครูนพดล,ครูเอกชัย,ครูสมศักดิ์,ครูประภาส,ครูสุทธิ์พงษ์,ครูธิติ,ครูทรงธรรม,ครูอภิชาติ,ครูต่อศักดิ์,ครูณัฐพล

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 23 กันยายน 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง