สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการประชุมสถานประกอบการเพื่อร่วมจัดการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี

           

โครงการประชุมสถานประกอบการเพื่อร่วมจัดการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ร่วมกับ บริษัทฮอนด้า โรจิสติส วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

ครูจิโรษม์ วัฒนา
ครูอภัย สุดจิตร

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 23 กันยายน 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง