สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รองรับ ๑๐ กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

           

คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รองรับ ๑๐ กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต" สาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ระดับ ๑ (รุ่นที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมวรบุรี อยุธยา โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๕ พระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ครูอภัย สุดจิตร
ครูสุทธิพงษ์ ชูเชื้อ
ครูเชาวฤทธิ์ โมงนาฑี
ครูต่อศักดิ์ อุทรา

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 23 กันยายน 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง