สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

เขียนแผนฝึกอาชีพระบบทวิภาคี

           

      เมื่อวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 คณะครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และ บริษัท Best Express ลพบุรี ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนฝึกอาชีพระบบทวิภาคี กับสถานประกอบการ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 13 กันยายน 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา