สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

เชิญเหรียญรางวัลกีฬามวยไทยและมวยสากล

           

          เมื่อวันที่ 6 - 7 กันยายน 2562 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ การเชิญพานเหรียญรางวัลกีฬามวยไทยสมัครเล่นและมวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 (ละโว้เกมส์) ซึ่งในวันสุดท้ายของการแข่งขันกีฬามวย ได้รับเกียรติจากนายเรวัช  ศรีแสงอ่อน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 08 กันยายน 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา