สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน นารายณ์บางกอกรับเบอร์ จำกัด

           

        เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 คณะครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้ออกตรวจนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ณ บริษัท นารายณ์บางกอกรับเบอร์ จำกัด ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นบริษัทประกอบกิจการประเภทผลิตรองเท้ายาง ทำชิ้นส่วนรองเท้า ในแบรนด์รองเท้า PAN

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 07 กันยายน 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา