สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

คนดี ศรีโลจิสติกส์ เก็บแหวนทองคืนเจ้าของ

           

           เมื่อวันศุกร์ที่  ๓๐  สิงหาคม ๒๕๖๒   คณะครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมเป็นสักขีพยาน แสดงความยินดี กับ นางสาวสุทธิดา  นุชแดง นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติดีด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต โดยการเก็บแหวนทองได้ แล้วส่งคืนให้กับเจ้าของ คือ นางสาวณัฐณิชา  ทองเงิน นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 แผนกวิชาการบัญชี สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 30 สิงหาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา