สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน สหฟาร์ม เบทาโกร และ ไทยรุ่งเรือง

           

          เมื่อวันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ๓ แห่ง ได้แก่ ๑) บริษัท เบทาโกร จำกัด อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

               ๒) บริษัท สหฟาร์ม จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

              ๓) บริษัทไทยรุ่งเรือง จำกัด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 26 สิงหาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา