สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมอาชีวศึกษา

           

   เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ครูและนักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมอาชีวศึกษา " การวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ " ณ หอประชุม โรงอาหารชั้น ๒ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 26 สิงหาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา