สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

บริษัท Honda Logistics Asia

           

ศึกษาดูงาน บริษัท Honda Logistics Asia และ Honda Automobile เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา ในการฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บริษัท Honda Logistics Asia

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 02 กันยายน 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง