สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

อบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะรายวิชา

           

           เมื่อวันจันทร์ที่  19  สิงหาคม   2562  คณะครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมอบรมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยมี นายธนู  ศิริวรรณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นประธานในการเปิด และ มอบใบวุฒิบัตรให้กับ   ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 19 สิงหาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา