สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นิเทศฝึกงาน บริษัท sunfood และ หจก. PPS Packaging

           

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่  15  สิงหาคม 2562     คณะครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ.วังม่วง จ.สระบุรี และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เอส แพ็คเก็จจิ้ง จ.ลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 19 สิงหาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา