สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรมการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

           

กิจกรรมการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักศึกษาใหม่  ศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อให้เห็นสภาพการทำงานในสาขาที่เรียน และสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยทางแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.๑ กลุ่ม ๑-๑๐ จำนวน ๒๑๒ คน เข้าศึกษาดูงาน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 20 สิงหาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง