สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ( SDG)

           

      เมื่อวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ครูและนักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ในนามตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ( SDG) โดย สำนักงานศึกษาธิการภาค๑ ณ อยุธยาซิตี้ปาร์ค

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 14 สิงหาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา