สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน Foodland และ บริษัท เบทาโกร

           

          ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ดังนี้ 

๑) Foodland Super Market สาขาสุขุมวิท ๕

๒) Foodland Super Market สาขาสุขุมวิท ๑๖

๓) บริษัท เบทาโกร สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 15 สิงหาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา