สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการจิตอาสา Big cleanning day

           

          ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะครูและนักศึกษาแผนกวิชาโลจิสติกส์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleanning Day ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 12 สิงหาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา