สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการภูมิปัญญาสร้างอาชีพ

           

         วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดโครงการภูมิปัญญาสร้างอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ให้กับนักศึกษา โดยทำการประดิษฐ์ดอกมะลิ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 12 สิงหาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา