สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

           

วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะครูอาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถาบันและสถานศึกษา ระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ ขึ้น ณ วัดป่าเทพเนรมิตร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร ครู - อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 14 สิงหาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง