สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

บริษัท แมนเตอร์เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด บริจาคออสซิลโลสโคป

           

ขอขอบคุณ คุณพิพัฒน์ ภู่ทอง ศิษย์เก่าปวส. รุ่น ๑๐ ประมาณ ปี ๒๕๒๙-๒๕๓๐ บริษัทแมนเตอร์เอ็นจิเนียร์ริ่งจำกัด บริจาคออสซิลโลสโคป จำนวน ๒ เครื่อง มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท ให้กับแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยมี ดร.สันติ และ อาจารย์สมศักดิ์ ป่าวรรณ เป็นตัวแทนมอบ และมีท่าน ผอ.เรวัช ศรีแสงอ่อน ครูไชยชาญ หินเกิด ครูหงษ์สุระ เคียนทอง ครูสุพจน์ กนการ เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 01 สิงหาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง