สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

อบรมการใช้งานแขนกล Dobot

           

ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมอบรมการใช้งานแขนกล Dobot เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อศิษย์ ก้าวไปพร้อมๆ กัน วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 26 กรกฎาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง