สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ

           

วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะครู และ นักเรียน แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าเยี่ยมชม และฟังการบรรยายการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากวิทยากร ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 24 กรกฎาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา