สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการกระบวนการ PLC (Progarmmable Logic Controllr)

           

วันที่ ๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อบรมการสร้างชุดฝึก PLC เพื่อนำไปใช้ ฝึกนักเรียนต่อไป โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการกระบวนการ PLC (Progarmmable Logic Controllr) ครูสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ครูสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล และครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 26 กรกฎาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง