สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

           

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. จำนวน ๒๐๕ คน เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ.วังม่วง จ.สระบุรี ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพื่อให้เห็นสภาพการทำงานในสาขาที่เรียน และสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐-๑๕.๓๐ น.  

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 24 กรกฎาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง