สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการเพิ่มประสบการณ์ทำธุรกิจ ศึกษาดูงาน

           

โครงการเพิ่มประสบการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2562

ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2562 แหล่งที่มา : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ