สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพรหมมาสตร์

           

วันอังคาร ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียนรอบบ่าย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ วัดพรหมมาสตร์ จังหวัดลพบุรี 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 24 กรกฎาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง