สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการปฐมนิเทศก์นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

           

โครงการปฐมนิเทศก์นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมลพบุรีอินน์

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 15 กรกฎาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง