สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

พิธีหล่อเทียนพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

           

พิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 15 กรกฎาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง