สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างยนต์ศึกษาดูงานบริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์ (ประเทศไทย) จำกัด

           

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 แผนกวิชาช่างยนต์นำนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 เข้าศึกษาดูงาน บริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้เข้ารับความรู้เรื่องการผลิตและเลือกใช้หัวเทียน และเข้าชม กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน

https://www.facebook.com/auto.mechanic.lopburi.technical.college/

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 12 กรกฎาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์