สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง

           

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 28 มิถุนายน 2562 แหล่งที่มา : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ