สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค ๑ ร่วมกับแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกันเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม กรวยยางจราจร

           

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค ๑ ร่วมกับแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ร่วมกันเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม ผลงาน "กรวยยางจราจร" เพื่อใช้ในการใช้เส้นทางจราจรอย่างปลอดภัย โดยมีนายสมศักดิ์ ป่าวรรณ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้ให้ความรู้ในการคิดค้นทำวิจัย วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 26 มิถุนายน 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง