สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

           

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาเก็ต จำกัด สาขา พระราม2 จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 19 มิถุนายน 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา