สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การแข่งขันประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

           

นักศึกษาตัวแทนชมรมวิชาชีพแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ปวส. ๒ กลุ่ม ๑-๒ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภทพานสวยงาม ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 13 มิถุนายน 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง