สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

           

กิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ การอบรมสร้างการรับรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ในทุกยุคทุกสมัยพร้อมที่จะ "สืบสาน รักษา ต่อยอด" และนำไปขยายผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ ๓/๖๒ เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ทางคณะครู และนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 05 มิถุนายน 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง