สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

           

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง อาชีวะพรีเมี่ยม กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ จังหวัดลพบุรี ซึ่งทางคณะได้เยี่ยมชม ชุดฝึก ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม ที่คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้พัฒนาต่อยอด โดยการสนับสนุนงบประมาณจากต้นสังกัด วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงอาหารชั้น ๒ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 04 มิถุนายน 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง