สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดพรหมมาสตร์

           

วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นักเรียน นักศึกษารอบบ่าย จัดเตรียมดอกไม้ ธูป เทียน เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน โดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องในวันวิสาขบูชา เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ วัดพรหมมาสตร์ จังหวัดลพบุรี 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 04 มิถุนายน 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง