สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

           

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ ปวช. จำนวน ๒๐๕ คน และ ปวส.จำนวน ๒๒๒ คน
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดดงน้อย จังหวัดลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง